Thông báo khóa hướng dẫ quản trị website của VNVN
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Free
Free
200MB
50MB
20GB
20 (Tối đa)
Basic
$150.00/năm
$15.00/tháng
5GB
1024MB
50GB
50 (Tối đa)
Plus
$300.00/năm
$30.00/tháng
15GB
5GB
200GB
100 (Tối đa)
Advanced
$450.00/năm
$45.00/tháng
45GB
10GB
500GB
200 (Tối đa)
Pro
$600.00/năm
$60.00/tháng
100GB
15GB
2000GB
300 (Tối đa)
Ultimate
$750.00/năm
$75.00/tháng
200GB
50GB
Không giới hạn
500 (Tối đa)
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Free
Free
200MB
50MB
20GB
20 (Tối đa)
Basic
$150.00/năm
$15.00/tháng
5GB
1024MB
50GB
50 (Tối đa)
Plus
$300.00/năm
$30.00/tháng
15GB
5GB
200GB
100 (Tối đa)
Advanced
$450.00/năm
$45.00/tháng
45GB
10GB
500GB
200 (Tối đa)
Pro
$600.00/năm
$60.00/tháng
100GB
15GB
2000GB
300 (Tối đa)
Ultimate
$750.00/năm
$75.00/tháng
200GB
50GB
Không giới hạn
500 (Tối đa)
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Free
Free
200MB
50MB
20GB
20 (Tối đa)
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Basic
$150.00/năm
$15.00/tháng
5GB
1024MB
50GB
50 (Tối đa)
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Plus
$300.00/năm
$30.00/tháng
15GB
5GB
200GB
100 (Tối đa)
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Advanced
$450.00/năm
$45.00/tháng
45GB
10GB
500GB
200 (Tối đa)
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Pro
$600.00/năm
$60.00/tháng
100GB
15GB
2000GB
300 (Tối đa)
Gói 1 năm
Gói 1 tháng
Dung lượng lưu trữ
Dung lượng dữ liệu
Băng thông
Tiện ích
Ultimate
$750.00/năm
$75.00/tháng
200GB
50GB
Không giới hạn
500 (Tối đa)